CENTRALE ADMINISTRATIE
 OO-Emmen  |  Rolderbrink 128 | Emmen | 7812 PK | Tel: 0591 626834 | Proclaimer
Snelkoppelingen | Gemeentelijke websites | Landelijke websites |  Ondersteuning | Kennis | Rechten
Werkplan CA Werkplan CA
Onder
NIEUWSFLITS --- BELANGRIJK --- * De bovenschoolse website is gelanceerd. * De handleiding voor  de Chromebooks vindt u onder de knop “Hulp” * Voor ICT gerelateerde vragen belt u met itASS. Tel.: 088 888 0 777 Mail: support@itass.nl * De partij die in het nieuwe schooljaar het ICT beheer op alle scholen gaat uitvoeren is itASS. (Extern bureaublad en Educatief) * Wijzigingen m.b.t. het personeel voor het Extern bureaublad, dient de locatieleider/ICT-er zo snel mogelijk via een mutatie- formulier door te geven. * Alle informatie m.b.t. de migratie van ABC-projecten en Actacom naar itASS, kunt u vinden onder de knop “Nieuws”. Check dit regelmatig aangezien dit dagelijks kan veranderen !
Ondersteuning voor: Werktijden en contactgegevens: Olga Veenstra Cluster 4, Cluster 5, Cluster 6, Cluster 7, Cluster 8 Maandag t/m donderdag van 8:00 tot 16:30 Telefoon: 0591 575190 E-Mail: O.Veenstra@OO-Emmen.nl Nuriye Akgün Cluster 2, Cluster 3, Cluster 9, Cluster 10 Maandag en vrijdag van 8:00 tot 14:00 Woensdag van 8:00 tot 12:00 Telefoon: 0591 575191 E-Mail: N.Akgun@OO-Emmen.nl Anita Holman Vrijdag van 8:00 tot 16:00 Telefoon: 0591 575192 E-Mail: A.Holman@OO-Emmen.nl 

Taken:

Absentielijsten LGF-indicaties Lesroosters invoeren OSO Leerlingen in- en uitschrijven Gebruikers aanmaken Jaarplanning Leerlinggegevens versturen via BRON-module BRON Personeelsbestand Teldatum Jaarovergang Citotoetsen Vrije overzichten Digitalisering oude gegevens Relatie scholen onderhouden Cito eindtoets gr. 8 Contacten BRON / Esis Schadeformulieren BHV-planning Onderwijskundige rapporten Didactische leeftijdenen Gymuren invoeren 1 x per jaar Formats ontwikkelen en bijhouden