voor personeel Openbaar Onderwijs Emmen

10 januari 2018 - ABC-projecten

Startpagina Emmen.nl Emmen in beeld Gemeentelijke zwembaden Openbaar Onderwijs Muzeval CBK Brandweer Werkplein Atalanta Consultatiegroep Openbaar Onderwijs Emmen. (CG-OOE)

“De Consultatiegroep bestaat uit drie adviseurs passend onderwijs, één orthopedagoog en één gedragsspecialist. Zij hebben als belangrijkste taak het ondersteunen en adviseren van de scholen van Openbaar Onderwijs Emmen bij het inhoud geven van Passend Onderwijs. Er is veel aandacht voor het versterken van de leerkrachtvaardigheden en daardoor de brede basisondersteuning. Daarbinnen is er met name aandacht voor kinderen met specifieke behoeften, waarbij vooral de inzet van Passende Perspectieven en/of een aangepaste onderwijsleeromgeving helpend kunnen zijn. Ook de inzet van arrangementen (meestal bestaand uit gerichte ondersteuning van de leerling en/of een groep leerlingen door een onderwijsassistent) kan ondersteunend zijn. Indien het regulier bao desondanks (nog) onvoldoende kan bieden, begeleidt de CG bij het zoeken naar een goede alternatieve (onderwijs)setting en indien nodig bij het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor plaatsing op SO of SBO.“


Bezoekadres:

SBO De Catamaran

Wendeling 112

7824 TK  Emmen


Contactgegevens:

E-mailadres: info@cg-ooe.nl

Telefoon: 0591-613899


Leden Consultatiegroep:Loading...

  • Wim ten Dolle

06-46267852

w.tendolle@cg-ooe.nl

  • Irene Peters

06-46268147

i.peters@cg-ooe.nl

  • Gerda Westgeest

06-46267918

g.westgeest@cg-ooe.nl

  • Geert Winkelman


g.winkelman@cg-ooe.nl

  • Beja Woestenenk

06-46268473

b.woestenenk@cg-ooe.nl